Peserta Lelang
 Nama Peserta
PT. BONDONGAN INDAH
PT. ABADI HARUMAN JAYA
CV. REKATA MANDIRI
CV. PABI MANDIRI
DUA PERMATA
CV. CEMERLANG ABADI
PERKASA HALOMOAN PANE
cv. banyu urip mandiri
cv. Jati Indonesia
10 CV INTAN NUSA
11 TATAR PARAHYANGAN
12 CV.PURNAMA JAYA
13 PT. HAYANI PRATAMA JAYA
14 PT. SENTOSA SAPUTRA INDAH
15 GEMMA DUNIA
16 CV.SINAR IVANA
17 Cv. Jaya Ekamara
18 Raga Karya Permata
19 jaya sakti alam mandiri. pt
20 NIDYA KARYA PUTRI. PT
21 TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA. PT