Peserta Lelang
 Nama Peserta
PT. BONDONGAN INDAH
PT. ABADI HARUMAN JAYA
CV. REKATA MANDIRI
CV. PABI MANDIRI
DUA PERMATA
CV. CEMERLANG ABADI
PERKASA HALOMOAN PANE
cv. banyu urip mandiri
cv. Jati Indonesia
10 CV INTAN NUSA
11 TATAR PARAHYANGAN
12 PT. PUTRA RANGGA ULUNG
13 CV.PURNAMA JAYA
14 PT. HAYANI PRATAMA JAYA
15 PT. SENTOSA SAPUTRA INDAH
16 GEMMA DUNIA
17 CV.SINAR IVANA
18 Cv. Jaya Ekamara
19 CAHAYA SIMARATA
20 Raga Karya Permata
21 jaya sakti alam mandiri. pt
22 NIDYA KARYA PUTRI. PT
23 TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA. PT